Hüquqi Xidmətlər

Korporativ, əmək, vergi və miqrasiya qanunvericiliyi çərçivəsində hərtərəfli hüquqi dəstəyimizi təklif edirik.

Hüquqi xidmətlərimiz aşağıdakıları daxil edir:

  • Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı, ləğv edilməsi və ya məlumat dəyişikliyi (təsisçi, ad, nizamnamə və hüquqi ünvan);
  • Möhür, ştamp və ciddi hesabat blanklarının safariş olunması;
  • Xarici vətəndaşlar üçün müəssisələrin idarə olunmasında yardım;
  • Hüquqi konsaltinq.

Digər xidmətlər

Digər xidmətlərlə tanış olunn

Mühasibatlıq

Mühasibat xidmətlərinin autsorsinqi sahibkarlara diqqəti biznesə yönəltməyə və iş proseslərini təkmilləşdirməyə imkan verir. Eyni zamanda nəticədə şirkətlər maliyyə risklərini azalda və ən əsası, maliyyə xərclərini azalda bilirlər.

Kadr Uçotu

Kadr uçotunun autsorsinqi biznesin böyüməsinə təkan verən, xərcləri minimumda məhsuldarlığı isə maksimumda saxlamağa imkan verən xidmətdir.