Hüquqi Xidmətlər

Korporativ, əmək, vergi və miqrasiya qanunvericiliyi çərçivəsində hərtərəfli hüquqi dəstəyimizi təklif edirik.

Hüquqi xidmətlərimiz aşağıdakıları daxil edir:

  • Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı, ləğv edilməsi və ya məlumat dəyişikliyi (təsisçi, ad, nizamnamə və hüquqi ünvan);
  • Möhür, ştamp və ciddi hesabat blanklarının sifariş olunması;
  • Xarici vətəndaşlar üçün müəssisələrin idarə olunmasında yardım;
  • Hüquqi konsaltinq.

Digər xidmətlər

Digər xidmətlərlə tanış olunn

Konsaltinq

Maliyyə sahəsində çoxşaxəli və ən son biliklərə, bu sahədə zəngin təcrübəyə malik olan komandamız şirkətlərə maliyyə risklərinin idarə edilməsi, təhlili və strateji planlaşdırılması üzrə konsaltinq xidmətlərini təqdim edir.

Mühasibatlıq

Mühasibat xidmətlərinin autsorsinqi sahibkarlara diqqəti biznesə yönəltməyə və iş proseslərini təkmilləşdirməyə imkan verir. Eyni zamanda nəticədə şirkətlər maliyyə risklərini azalda və ən əsası, maliyyə xərclərini azalda bilirlər.

Audit

Maliyyə auditi - şirkətin maliyyə sənədlərinin müstəqil yoxlanılması deməkdir. Prosedur zamanı auditor bütün əməliyyatların qanunvericiliyə uyğunluğunu və hesabat sənədlərində əks etdirilən məlumatların düzgünlüyünü təhlil edir.

Kadr Uçotu

Kadr uçotunun autsorsinqi biznesin böyüməsinə təkan verən, xərcləri minimumda məhsuldarlığı isə maksimumda saxlamağa imkan verən xidmətdir.