Konsaltinq

Müstəqil konsultantlarımız müəssisənizin iqtisadi vəziyyətini qiymətləndirib, maliyyə siyasətinizi təhlil edərək biznes proseslərinin təkmilləşdirilməsi üzrə effektiv tədbirlər planını təqdim edəcək.  

Konsaltinq xidməti vasitəsilə siz təkcə mühasibat uçotunun auditini deyil, həm də maliyyə risklərinin analizini və investisiya planlamasını da əldə edirsiniz.  

Maliyyə konsaltinqinin ümumi məqsədi şirkətin iqtisadi mövqeyini gücləndirmək, biznesi daha uğurlu və rəqabətli etmək və yeni səviyyəyə yüksəlməkdir.

Digər xidmətlər

Digər xidmətlərlə tanış olunn

Mühasibatlıq

Mühasibat xidmətlərinin autsorsinqi sahibkarlara diqqəti biznesə yönəltməyə və iş proseslərini təkmilləşdirməyə imkan verir. Eyni zamanda nəticədə şirkətlər maliyyə risklərini azalda və ən əsası, maliyyə xərclərini azalda bilirlər.

Audit

Maliyyə auditi - şirkətin maliyyə sənədlərinin müstəqil yoxlanılması deməkdir. Prosedur zamanı auditor bütün əməliyyatların qanunvericiliyə uyğunluğunu və hesabat sənədlərində əks etdirilən məlumatların düzgünlüyünü təhlil edir.

Kadr Uçotu

Kadr uçotunun autsorsinqi biznesin böyüməsinə təkan verən, xərcləri minimumda məhsuldarlığı isə maksimumda saxlamağa imkan verən xidmətdir.

Hüquqi Xidmətlər

Korporativ, əmək, vergi və miqrasiya qanunvericiliyi çərçivəsində hərtərəfli hüquqi dəstəyimizi təklif edirik.